menu dblex
fäderneärvd
adjektiv
sedvanlig
traditionell

Alla synonymer går att klicka på.