menu dblex
extrem gräns
substantiv
ytterlighet

Alla synonymer går att klicka på.