menu dblex
exterritorial
adjektiv
utländsk
främmande

Alla synonymer går att klicka på.