menu dblex
explicit
adjektiv
uttrycklig
tydlig
uttalad
explicit
adverb
uttryckligen
direkt

Alla synonymer går att klicka på.