menu dblex
exemplifiera
verb
illustrera
belysa
förtydliga
åskådliggöra
tjäna som exempel

Alla synonymer går att klicka på.