menu dblex
exekvera
verb
utföra
föredra
avsjunga
framföra
ge
spela
verkställa

Alla synonymer går att klicka på.