menu dblex
exakthet
substantiv
noggrannhet
precision
ackuratess
skärpa
akribi
tillförlitlighet

Alla synonymer går att klicka på.