menu dblex
evolution
substantiv
utveckling
skeende
process
förlopp
förändring
descendens
långsam förändring
utvecklingstendens

Alla synonymer går att klicka på.