menu dblex
evig kretsgång
substantiv
oändlighet

Alla synonymer går att klicka på.