menu dblex
essentiell
adjektiv
väsentlig
fundamental
principiell
viktig
central
primär
ursprunglig
huvudsaklig
självständig

Alla synonymer går att klicka på.