menu dblex
esoterisk
adjektiv
svårtillgänglig
exklusiv
svårbegriplig
förborgad
ockult
hemlig
intern
mysteriös
för de invigda
speciell
inre

Alla synonymer går att klicka på.