menu dblex
eskapistisk
adjektiv
förljugen
verklighetsfrämmande

Alla synonymer går att klicka på.