menu dblex
erkännsam
adjektiv
tacksam
uppskattande
positiv
förstående
förbindlig

Alla synonymer går att klicka på.