menu dblex
erkännansvärd
adjektiv
vällovlig
berömvärd
lovvärd
aktningsvärd
berömlig

Alla synonymer går att klicka på.