menu dblex
erkänd
adjektiv
berömd
ansedd
ryktbar
välbekant
frejdad
bekant
känd
I uttryck
allmänt erkänd
erkänd av lagen
i lag erkänd
icke erkänd

Alla synonymer går att klicka på.