menu dblex
erinra sig
verb
komma ihåg
ihågkomma
påminna sig
dra sig till minnes
komma på
tänka
minnas

Alla synonymer går att klicka på.