menu dblex
erfarenhetsmässig
adjektiv
empirisk
pragmatisk
praktisk
aposteriorisk
fenomenologisk
induktiv
heuristisk

Alla synonymer går att klicka på.