menu dblex
erövring
substantiv
landvinning
framgång
framsteg
förvärv
vinst
besittningstagande
ockupation
annektering
Se även
erövringar

Alla synonymer går att klicka på.