menu dblex
erövras
verb
falla
Se även
erövra

Alla synonymer går att klicka på.