menu dblex
enständig
adjektiv
enträgen
ihärdig
ivrig
Se även
enständigt

Alla synonymer går att klicka på.