menu dblex
enstämmig
adjektiv
enig
gemensam
samstämmig
unison
samfälld
enhällig
odelad
endräktig
allmän
oblandad
undantagslös

Alla synonymer går att klicka på.