menu dblex
enhällig
adjektiv
endräktig
samfälld
enig
enstämmig
solidarisk
överens
samstämmig
odelad

Alla synonymer går att klicka på.