menu dblex
energisk åtgärd
substantiv
framstöt

Alla synonymer går att klicka på.