menu dblex
endemisk
adjektiv
inhemsk
hemlandets
lokal
lokalt begränsad

Alla synonymer går att klicka på.