menu dblex
enahanda beskaffenhet
substantiv
identitet

Alla synonymer går att klicka på.