menu dblex
en och samma
adjektiv
identisk
enahanda

Alla synonymer går att klicka på.