menu dblex
elidera
verb
utelämna

Alla synonymer går att klicka på.