menu dblex
ekorrhjul
substantiv
återvändsgränd
circulus vitiosus
ond cirkel
kretsgång
trampkvarn

Alla synonymer går att klicka på.