menu dblex
ekonomiskt tillintetgöra
verb
ruinera

Alla synonymer går att klicka på.