menu dblex
ekonomiskt möjliggöra
verb
finansiera

Alla synonymer går att klicka på.