menu dblex
ekivok
adjektiv
tvetydig
oanständig
vågad
frivol
lättfärdig
skabrös
slipprig

Alla synonymer går att klicka på.