menu dblex
ej uppfylla
verb
svika
bedra

Alla synonymer går att klicka på.