menu dblex
ej misströstande
adjektiv
ståndaktig

Alla synonymer går att klicka på.