menu dblex
ej lita på
verb
misstro
tvivla

Alla synonymer går att klicka på.