menu dblex
ej godtaga
verb
underkänna

Alla synonymer går att klicka på.