menu dblex
ei följdriktig
adjektiv
inkonsekvent

Alla synonymer går att klicka på.