menu dblex
egenartad
adjektiv
egendomlig
apart
egen
specifik
märklig
originell
utmärkande
särpräglad
säregen
individuell
underlig
speciell
särskild

Alla synonymer går att klicka på.