menu dblex
eftertryckligt framhålla
verb
inskärpa

Alla synonymer går att klicka på.