menu dblex
eftersläng
substantiv
svit
efterkänning
efterverkan
efterverkning
påföljd
känning
recidiv
återfall
förnyat anfall
följd

Alla synonymer går att klicka på.