menu dblex
efterleva
verb
åtlyda
rätta sig efter
följa
iaktta
lyda
efterkomma
fullgöra
iakttaga
utföra
överleva

Alla synonymer går att klicka på.