menu dblex
edikt
substantiv
kungörelse
påbud
förordning
stadga
mandat
brev

Alla synonymer går att klicka på.