menu dblex
dynamit
substantiv
sprängämne
sprängdeg
sprängstoff
brännbart material
kontroversiellt ämne
laddat stoff

Alla synonymer går att klicka på.