menu dblex
dvärglik
adjektiv
förkrympt
låg
liten
småväxt
marig
outbildad
outvecklad

Alla synonymer går att klicka på.