menu dblex
dunka på
verb
prygla
klå
mörbulta
smälla
slå
hamra
bearbeta

Alla synonymer går att klicka på.