menu dblex
dumsnut
substantiv
dumbom
dummerjöns
jöns
nöt
pundhuvud
tokstolle
fnatting
larver

Alla synonymer går att klicka på.