menu dblex
duktighet
substantiv
skicklighet

Alla synonymer går att klicka på.