menu dblex
duka fram
verb
servera
sätta fram
undfägna

Alla synonymer går att klicka på.