menu dblex
duga till
verb
mäkta
förmå

Alla synonymer går att klicka på.