menu dblex
dubiös
adjektiv
misstänkt
tvivelaktig
oviss
skum
tvetydig
betänklig
suspekt
mystisk
osäker
diskutabel
omtvistlig

Alla synonymer går att klicka på.