menu dblex
drypa av
verb
smita
försvinna
avlägsna sig
avdunsta
gå sin väg
avvika

Alla synonymer går att klicka på.